Ja eller nej – Generator

ChattRoboten hjälper dig att fatta beslut. Fyll i en fråga och få svaret från ChattRoboten.

Ställ din fråga som du vill få ett svar som är ja eller nej

Frågor och svar om ChattRoboten.

Nedan har vi samlat svar på några av de vanliga frågor som vi får in till ChattRoboten avseende dess funktionalitet.

Hur fungerar ChattRoboten?

ChattRoboten använder sig av den senaste tekniken för att hjälpa dig med ditt skrivande. Det innebär att i bakgrunden sker en anslutning i realtid till OpenAI GPT4 som är den kraftfullaste språkmodellen som någonsin har funnits.

Är ChattRoboten helt gratis att använda?

Ja, i dagsläget är ChattRoboten helt kostnadsfri för dig som användare. Det beror på att denna svenska sida en del av ett hobbyprojekt utan vinstsyfte. Sidan har idag löpande kostnader avseende underhåll och serverutrymme vilket gör att från tid till annan kan annonser komma att visas på sidan. Dessa annonser kommer garanterat att inte ha någon påverkan på din användning av ChattRoboten eller på de svar som ChattRoboten kan tänkas att ge till användare.

Vad kan jag använda ChattRoboten till?

Du kan använda ChattRoboten för att få hjälp med ditt skrivande, oavsett om det gäller att hitta på idéer till en berättelse eller att formulera en text. ChattRoboten kan också hjälpa dig att hitta rätt ord och fraser, samt ge förslag på hur du kan fortsätta en text eller utveckla en karaktär.

Kan jag lita på svaren jag får från ChattRoboten?

ChattRoboten använder den senaste tekniken för att generera ett svar som sannolikt är ett korrekt svar, men det är viktigt att komma ihåg att det är en maskin och inte en mänsklig författare. Även om svaren i varierande grad har en relativt hög sannolikhet är det viktigt att förstå att svaren inte kan likställas med fakta. Det innebär att svaren kan vara generiska eller mindre relevanta för dina specifika behov. Det är alltid bra att använda din egen bedömning och kritiska tänkande för att utvärdera de svar som ChattRoboten ger.

Behöver jag skapa ett konto för att använda ChattRoboten?

Nej, det behövs inte något konto för att använda ChattRoboten. Du kan börja använda ChattRoboten direkt från webbsidan utan att behöva registrera dig eller ange någon personlig information.

Vad är den maximala längden på text som ChattRoboten kan generera?

ChattRoboten kan generera text av varierande längd, men det finns en begränsning på antalet tecken som kan genereras i ett enskilt svar. I allmänhet är den maximala längden för ett svar från ChattRoboten runt 2048 tecken. Om du behöver generera längre text kan du skapa flera separata svar från ChattRoboten och kombinera dem.

Kan jag använda ChattRoboten för att skriva uppsatser eller andra akademiska texter?

ChattRoboten kan hjälpa till med att generera idéer eller ge förslag på formuleringar, men det är viktigt att komma ihåg att du själv är ansvarig för att skriva din egen text och följa riktlinjer för akademisk integritet. ChattRoboten kan inte ersätta din egen forskning och analys, så det är viktigt att använda kritiskt tänkande och självständighet när du skriver akademiska texter.

Kan jag lita på att mina privata uppgifter är säkra när jag använder ChattRoboten?

Ja, ChattRoboten respekterar användarnas integritet och skyddar personlig information. ChattRoboten samlar inte in några personuppgifter eller sparar någon information om användarna. ChattRoboten använder också krypteringsteknik för att säkerställa att kommunikationen mellan användaren och ChattRoboten är säker och privat.