GPT-4

Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) är den senaste skapelsen av OpenAI, en av världens ledande forskningsorganisationer inom artificiell intelligens.

GPT-4 är en neural nätverksmodell som är avsedd att skapa naturligt språk och text. Det bygger på tidigare versioner av GPT-nätverken, med avsevärt förbättrade prestanda och funktioner.

a close up of a computer screen with a message from openai about gpt-4

GPT-4 lanseringsdatum

GPT-4 är snart här och enligt Microsofts CTO i Tyskland, Andreas Braun, kommer det att släppas vecka 11 vilket innebär någon dag mellan den 13 till den 19 mars 2023. Det framkom vid en AI kickoff-event som hölls den 9 mars 2023. Braun talade om hur LLM, inklusive GPT-serien, kan förändra spelreglerna för företag och hur det kan användas tillsammans med Microsofts Azure-OpenAI. GPT-4 kommer att bli multimodalt, vilket betyder att det kommer att stödja flera olika typer av data, inklusive video. LLM är en “game changer” eftersom det lär maskiner att förstå naturligt språk på ett statistiskt sätt som tidigare bara var möjligt för människor.

Med multimodalitet kommer Microsoft(-OpenAI) att göra modellerna mer heltäckande och med GPT-4:s högre prestanda kan det skapa mer avancerade virtuella assistenter och virtuella miljöer som kan användas för utbildning, underhållning och kommunikation. GPT-4 kommer att vara tillgängligt genom OpenAI:s API eller genom att köra modellen lokalt på en dator med tillräckligt hög prestanda.

Det är viktigt att notera att GPT-4 inte är släppt ännu, men det är spännande att se vad denna nya teknologi kan åstadkomma och vilka applikationer som kommer att skapas med det. Däremot är det värt att notera att även om GPT-4 kan revolutionera hur vi interagerar med artificiell intelligens och hur den används för att lösa olika problem inom naturligt språkbehandling, så finns det också utmaningar med användningen av AI.

Ett exempel på detta är de nya EU-reglerna kring AI som kan ha en inverkan på användningen av högrisk-AI såsom GPT-4. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa frågor och regler kring AI-användning.

Potentiella utmaningar med GPT-4

Även om GPT-4 kan revolutionera hur vi interagerar med artificiell intelligens och löser problem inom naturligt språkbehandling, så finns det också utmaningar med användningen av AI. Ett exempel på detta är de nya EU-reglerna kring AI som kan ha en inverkan på användningen av högrisk-AI såsom GPT-4. Det är viktigt att vara medveten om dessa frågor och regler kring AI-användning.

De största nyheterna med GPT-4

Enligt rykten kommer GPT-4 att ha en betydligt högre parameterkapacitet än GPT-3 (som har 175 miljarder parametrar) och ryktas vara runt 100 biljoner parametrar, men detta har dock förnekats av OpenAI:s VD Sam Altman. En annan stor förbättring är att GPT-4 kommer att vara multimodal, vilket innebär att det kommer att kunna hantera flera olika typer av data samtidigt, såsom bilder och ljud, och skapa sammanhängande texter utifrån denna information.

GPT-4 användningsområden

GPT-4 kan användas för en mängd olika applikationer inom naturligt språkbehandling, inklusive automatiserad översättning, generering av texter och chattbotar, automatiserad innehållsskapande, och mycket mer. Det kan också användas för att skapa mer avancerade och realistiska virtuella assistenter och virtuella miljöer, som kan användas för utbildning, underhållning, och kommunikation.

GPT-4 kan användas för en mängd olika applikationer inom naturligt språkbehandling, men det finns också potential för användning inom specifika branscher. Inom finans, medicin och juridik kan GPT-4 användas för att automatisera vissa uppgifter eller för att skapa nya innovativa lösningar inom dessa branscher.

Så här fungerar GPT-4

GPT-4 är en generativ neural nätverksmodell som bygger på transformer-arkitekturen, vilket gör det möjligt för modellen att ta in stora mängder information och använda den för att generera naturlig text. Modellen är tränad på en enorm mängd data, som gör att den kan förutsäga sannolikheten för att nästa ord i en given text kommer att vara, baserat på den tidigare kontexten. Detta gör att GPT-4 kan generera realistiska texter som liknar äkta mänsklig skrivning.

Kom igång med GPT-4

Att använda GPT-4 kräver tillgång till modellen genom OpenAI:s API eller genom att köra modellen lokalt på en dator med tillräckligt hög prestanda. När modellen är tillgänglig kan användare mata in data i modellen och få tillbaka genererad text baserat på den informationen. Detta kan användas för en mängd olika applikationer, från översättning till automatiserad innehållsskapande.

Tekniska specifikationer och krav

För att använda GPT-4 behöver man tillgång till modellen genom OpenAI:s API. Det är viktigt att notera att GPT-4 kräver mycket höga prestandakrav för att fungera optimalt. Detta innebär att OpenAI använder sig mycket avancerade datorer med extremt hög prestanda och samtidigt har en enormt stora mängder med utrymme som krävs för att lagra modellen och dess data.

Steg-för-steg-guide: Så använder du GPT-4 API

  1. Registrera dig för OpenAI:s API: För att använda GPT-4 behöver du registrera dig för OpenAI:s API och få tillgång till modellen.
  2. Hämta API-nycklar: När du har registrerat dig för OpenAI:s API kommer du att få tillgång till API-nycklar som du behöver för att använda modellen.
  3. Anslutning till modellen: För att använda GPT-4 via API måste du ha programeringskod för att kunna ansluta dig till modellen som tillhandahålls av OpenAI.
  4. Använda modellen: När modellen är ansluten kan du börja använda den genom att mata in data i modellen och få tillbaka genererad text. Detta kan göras genom att skriva en kod som använder OpenAI:s API och GPT-4-modellen.
  5. Testa modellen: Innan du använder GPT-4 i produktionsmiljö är det viktigt att testa modellen för att säkerställa att den genererar text som är korrekt och relevant. Detta kan göras genom att mata in olika typer av data i modellen och utvärdera resultaten.

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan GPT-4 och GPT-3?

GPT-4 förväntas ha en betydligt högre parameterkapacitet och en multimodal förmåga som GPT-3 inte har. Dessutom är GPT-4 förväntat att ha förbättrade prestanda och funktioner jämfört med GPT-3.

Vad kan man använda GPT-4 för?

GPT-4 kan användas för en mängd olika applikationer inom naturligt språkbehandling, inklusive automatiserad översättning, generering av texter och chattbotar, automatiserad innehållsskapande, och mycket mer. Det kan också användas för att skapa mer avancerade och realistiska virtuella assistenter och virtuella miljöer.

Hur fungerar GPT-4?

GPT-4 är en generativ neural nätverksmodell som bygger på transformer-arkitekturen, vilket gör det möjligt för modellen att ta in stora mängder information och använda den för att generera naturlig text. Modellen är tränad på en enorm mängd data, som gör att den kan förutsäga sannolikheten för att nästa ord i en given text kommer att vara, baserat på den tidigare kontexten.

Sammanfattning

GPT-4 är den senaste skapelsen av OpenAI, en neural nätverksmodell som är avsedd att skapa naturligt språk och text. Modellen förväntas släppas någon gång under 2023 och förväntas ha betydligt högre prestanda och funktioner än tidigare versioner av GPT-nätverken.

GPT-4 kommer också att vara multimodal, vilket innebär att det kommer att kunna hantera flera olika typer av data samtidigt och skapa sammanhängande texter utifrån denna information. GPT-4 kan användas för en mängd olika applikationer inom naturligt språkbehandling, från översättning till automatiserad innehållsskapande.

För att använda GPT-4 behöver man tillgång till modellen genom OpenAI:s API eller genom att köra modellen lokalt på en dator med tillräckligt hög prestanda. Innan man använder GPT-4 i produktionsmiljö är det viktigt att testa modellen för att säkerställa att den genererar text som är korrekt och relevant.

Med GPT-4:s avancerade funktioner och högre prestanda kan det användas för att skapa mer avancerade och realistiska virtuella assistenter och virtuella miljöer som kan användas för utbildning, underhållning och kommunikation. Detta innebär att GPT-4 kan ha en stor inverkan på framtiden för artificiell intelligens och hur vi interagerar med den.

Det är viktigt att notera att GPT-4 är en ännu inte släppt produkt och mycket av informationen om dess funktioner och prestanda baseras på rykten och spekulationer. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av GPT-4 och se hur den faktiskt fungerar när den väl släpps.

I slutändan kommer GPT-4 att ha en stor inverkan på hur vi interagerar med artificiell intelligens och hur den används för att lösa olika problem inom naturligt språkbehandling. Det kommer att vara spännande att se hur utvecklingen fortsätter och vilka applikationer som kommer att skapas med denna nya teknologi.